omhoog

Aralen (Chloroquine Fosfaat)

 
Generieke Aralen

Aralen wordt al vele jaren in de klinische praktijk gebruikt als geneesmiddel en als preventief middel tegen malaria. De doeltreffendheid van het geneesmiddel is sinds de jaren 1940 in talrijke studies gedocumenteerd.

Aan het begin van de COVID-19-pandemie vaardigde de FDA een noodbevel uit dat het mogelijk maakte Aralen voor te schrijven aan gehospitaliseerde patiënten met de diagnose COVID-19. Het belangrijkste doel van het geneesmiddel is de symptomen te verminderen en het herstel te bespoedigen.

En ondanks het ontbreken van longitudinale klinische studies is dit geneesmiddel gebruikt voor de behandeling van COVID, in combinatietherapie, om het herstel te versnellen en de kans op overlijden als gevolg van complicaties te verminderen.

 

Generieke Aralen 500mg

Product Dosering Hoeveelheid + Bonus Prijs Bestellen
Generieke Aralen 500mg 10 pillen €41.44 €39.47 Voeg toe aan winkelwagen
Generieke Aralen 500mg 20 pillen €50.06 €47.68 Voeg toe aan winkelwagen
Generieke Aralen 500mg 30 + 2 pillen €59.50 €56.67 Voeg toe aan winkelwagen
Generieke Aralen 500mg 60 + 4 pillen €83.96 €79.96 Voeg toe aan winkelwagen
Generieke Aralen 500mg 90 + 6 pillen €112.05 €106.71 Voeg toe aan winkelwagen
Generieke Aralen 500mg 120 + 8 pillen €142.92 €136.11 Voeg toe aan winkelwagen
Generieke Aralen 500mg 180 + 10 pillen €194.17 €184.92 Voeg toe aan winkelwagen
Generieke Aralen 500mg 270 + 10 pillen €279.35 €266.05 Voeg toe aan winkelwagen
Generieke Aralen 500mg 360 + 20 pillen €371.11 €353.44 Voeg toe aan winkelwagen

Generieke Aralen 250mg

Product Dosering Hoeveelheid + Bonus Prijs Bestellen
Generieke Aralen 250mg 20 pillen €33.44 €31.85 Voeg toe aan winkelwagen
Generieke Aralen 250mg 30 + 2 pillen €39.33 €37.46 Voeg toe aan winkelwagen
Generieke Aralen 250mg 60 + 4 pillen €68.95 €65.67 Voeg toe aan winkelwagen
Generieke Aralen 250mg 90 + 6 pillen €91.52 €87.16 Voeg toe aan winkelwagen
Generieke Aralen 250mg 120 + 8 pillen €113.24 €107.85 Voeg toe aan winkelwagen
Generieke Aralen 250mg 180 + 10 pillen €151.17 €143.97 Voeg toe aan winkelwagen
Generieke Aralen 250mg 270 + 10 pillen €215.27 €205.02 Voeg toe aan winkelwagen
Generieke Aralen 250mg 360 + 20 pillen €274.27 €261.21 Voeg toe aan winkelwagen

Geneesmiddel Info

 • Merknaam: Aralen;
 • Actief bestanddeel: Chloroquine Fosfaat;
 • Fabrikant: Sanofi.

Aralen en zijn geneesmiddel Chloroquine Fosfaat

Chlooroquine is de werkzame stof op basis waarvan het oorspronkelijke geneesmiddel Aralen werd gecreëerd. Het is een synthetische vorm van kinine, een stof (alkaloïde) die wordt aangetroffen in de schors van de kinaboom.

Het precieze werkingsmechanisme van Chloroquine is niet volledig bestudeerd. Men heeft ontdekt dat deze werkzame stof interfereert met de eiwitsynthese van sommige protozoaire parasieten.

Bovendien wordt aangenomen dat Chloroquine een antivirale activiteit vertoont. Het geneesmiddel oefent een selectief effect uit op bepaalde celstructuren en verhindert dat het coronavirus het genetisch materiaal vrijgeeft dat noodzakelijk is voor de voortplanting.

Chloroquine fosfaat wordt goed geabsorbeerd na orale inname. De hoge plasmaconcentratie en het maximale therapeutische effect worden binnen één tot zes uur bereikt. Het metabolisme van het geneesmiddel vindt plaats in de lever. Chloroquinemetabolieten hebben therapeutische activiteit en worden voornamelijk door de nieren uitgescheiden.

Indicaties voor gebruik

Aralen wordt gebruikt voor de behandeling van patiënten met COVID-19, inclusief patiënten met een matig of ernstig verloop van de ziekte. En hoewel de FDA nog geen 100% goedkeuring heeft gegeven voor de werkzaamheid ervan, helpt het geneesmiddel volgens artsen en patiënten bij:

 • Het verloop van de ziekte te verlichten;
 • Het risico op complicaties te verminderen.

Artsen kunnen Aralen aanbevelen voor niet-goedgekeurd gebruik binnen hun bevoegdheid om geneeskunde uit te oefenen. Er moet echter worden opgemerkt dat er nog geen eenduidig mechanisme en beproefde methoden voor de behandeling van COVID-19 zijn ontwikkeld. Het gebruik van het geneesmiddel is dus individueel en gebaseerd op de klinische presentatie.

Aralen kan ook worden voorgeschreven aan patiënten met ziekten zoals:

 • Malaria;
 • Extra-intestinale amoebiasis.

Het geneesmiddel kan ook worden gebruikt om malaria te voorkomen.

Behandelingsschema's en doseringen

Aralen wordt geleverd in de vorm van orale tabletten. Beschikbare doseringen:

 • 250 mg tabletten;
 • 500 mg tabletten.

Een apotheker of uw arts zal u adviseren over de dosering die u nodig heeft.

COVID-19 behandeling

Mogelijke behandelingskuur:

 • Een eenmalige dosis van 1000 mg;
 • Daarna een dosis van 500 mg eenmaal daags.

Op dit moment weten artsen niet precies wat de beste dosis Aralen is om voor te schrijven aan patiënten met het coronavirus. Er zijn goede resultaten bereikt bij gebruik van hogere doses dan die welke worden gebruikt om andere ziekten te behandelen. Bij hoge doses wordt meestal een kortdurende behandeling (tot enkele weken) aanbevolen. Zodra er verbetering optreedt in de toestand van een patiënt, stopt men met het innemen van het geneesmiddel.

Behandeling tegen malaria

Een eenmalige dosis van 1000 mg, vervolgens een dosis van 500 mg met een interval van 6 uur, en vervolgens een dosis van 500 mg eenmaal daags gedurende twee dagen.

Malariapreventie

De aanbevolen eenmalige dosis is 500 mg. Belangrijke informatie: het interval tussen de doses is 7 dagen. Neem 1-2 doses voordat u naar een endemisch gebied gaat. Neem Aralen tijdens de reis en nog 4-8 doses na het verlaten van het endemische gebied.

Extra-intestinale amoebiasis

 • 1000 mg ongeveer elke 24 uur gedurende 2 dagen;
 • Daarna 500 mg elke 24 uur gedurende 14-21 dagen.

Aanbevelingen voor gebruik

Volg deze richtlijnen om het maximale effect uit het gebruik van Aralen te halen:

 • Neem de pillen in hun geheel in na een maaltijd, met een glas water;
 • Neem niet meer dan de aanbevolen dosis;
 • Houd ongeveer gelijke tijdsintervallen tussen de doses;
 • Vertel het uw arts als u zich beter of slechter voelt.

Gemiste dosis

Vermijd het innemen van dubbele doses of het missen van doses. Neem geen dubbele dosis om gemiste doses in te halen. Als u een pil vergeet in te nemen, neem deze dan in zodra u eraan denkt dit te doen. Als het echter bijna tijd is om de volgende pil in te nemen, sla dan de gemiste dosis over en ga terug naar uw normale schema.

Wanneer u Aralen eenmaal per week gebruikt, dient u de gemiste doses niet in te halen. Ook mag u de gemiste doses niet inhalen door de intervallen tussen de doses te verkorten.

Voorzorgsmaatregelen

Het gebruik van Aralen is gecontra-indiceerd in de volgende gevallen:

 • Overgevoeligheid voor Chloroquine of tabletbestanddelen;
 • Overgevoeligheid voor 4-aminochinolineverbindingen;
 • Gebruik met Amiodaronehydrochloride (een geneesmiddel dat wordt gebruikt om bepaalde soorten tachyaritmieën te behandelen).

Raadpleeg uw arts voordat u het geneesmiddel gebruikt in de volgende gevallen:

 • Elke hartziekte, vooral als deze gepaard gaat met een verandering van de hartslag;
 • Leverfunctiestoornissen, onder meer als gevolg van overmatig alcoholgebruik;
 • Erytropoëtische of leverporfyrie (genetische ziekten);
 • Beschadiging of disfunctie van het netvlies van de ogen;

Aanvallen met aantasting van motorische en mentale functies.

Patiënten met en zonder suikerziekte moeten worden gewaarschuwd dat Aralen een sterke daling van de bloedsuikerspiegel kan veroorzaken. Patiënten met aanleg voor hypoglykemie of hypoglykemische aanvallen moeten hun plasmaglucosespiegel regelmatig laten controleren.

Bij de ontwikkeling van cardiomyopathie dient het gebruik van het geneesmiddel te worden gestaakt.

Gebruik van Aralen tijdens de zwangerschap

Chloroquine komt in de placenta en in de moedermelk terecht. Het gebruik van dit geneesmiddel wordt afgeraden tijdens de zwangerschap of bij het geven van borstvoeding zonder eerst een arts te raadplegen.

Mogelijke bijwerkingen

Houd er rekening mee dat: overmatig gebruik of verkeerd gebruik van dit geneesmiddel het immuunsysteem kan onderdrukken en hartproblemen kan veroorzaken.

Bijwerkingen van Aralen die zich tijdens de behandeling kunnen manifesteren:

 • Ademhalingsstoornissen;
 • Stoornissen van het gezichtsvermogen;
 • Corneale troebelheid;
 • Verlies van eetlust;
 • Hoofdpijn;
 • Verlaagde bloeddruk;
 • Extrapiramidale reacties (motorische stoornissen);
 • Oorsuizen bij afwezigheid van een externe geluidsbron;
 • Slechte slaap en/of problemen om de slaap vast te houden;
 • Maagkrampen, pijn, of ongemak;
 • Verhoogde gevoeligheid van de huid voor ultraviolette of zichtbare straling.

Inname van de tabletten na de maaltijd kan de intensiteit en duur van sommige bijwerkingen verminderen.

Gewoonlijk wordt Aralen goed verdragen. De meeste bijwerkingen zijn mild, vooral als het geneesmiddel gedurende een korte periode (enkele weken) in kleine doses wordt gebruikt. Ze kunnen tijdens de behandeling verdwijnen naarmate uw lichaam zich aan de medicatie aanpast.

Chloroquine Fosfaat: interactie met andere geneesmiddelen

Aralen 250 mg of 500 mg tabletten mag niet worden gebruikt met geneesmiddelen voor de behandeling van bepaalde soorten hartritmestoornissen, zoals Amiodaronehydrochloride (Cordarone, Nexterone, Pacerone). Dit verhoogt het risico op problemen met de hartslag.

Aralen (Chloroquine Fosfaat) kan de farmacokinetische eigenschappen van de volgende geneesmiddelen beïnvloeden:

 • Anticonvulsiva die worden gebruikt voor de behandeling van aanvallen en andere aandoeningen die niet worden geassocieerd met epileptische aanvallen;
 • Digoxine (Lanacordin, Lanoxicaps, Lanoxin) - een snelwerkend hartglycoside dat wordt gebruikt om hartfalen en sommige andere hartproblemen te behandelen;
 • Praziquantel (Biltricide, Praziquantel) - een klasse van anthelmintica die worden gebruikt om infecties te behandelen die door bepaalde parasieten worden veroorzaakt;
 • Ciclosporine (Ikervis, Ciqorin, Gengraf, Restasis, Cequa, Verkazia, Sandimmune, Neoral) - een immunosuppressivum dat wordt gebruikt voor de behandeling van gewrichtsaandoeningen, niet-infectieuze huidaandoeningen, na orgaantransplantaties en voor andere doeleinden.

Informeer uw arts over alle geneesmiddelen en supplementen die u gebruikt, ook die zonder recept verkrijgbaar zijn.

Opslag

Bewaren op een droge, donkere plaats bij een temperatuur niet hoger dan 25C graden.

De beste aanbieding voor Aralen online op de markt

Ons belangrijkste doel is de gezondheid van onze klanten. Daarom bieden wij onze klanten alleen geneesmiddelen van betrouwbare leveranciers en de beste service op de markt. Daarom kunt u er bij het kopen van Aralen in onze apotheek 100 % zeker van zijn dat u originele tabletten van de fabrikant ontvangt.

U kunt Aralen tabletten voor de behandeling en verlichting van de symptomen van COVID-19 online kopen zonder uw huis te verlaten.

Als de symptomen echter verergeren, kan aanvullende medische hulp nodig zijn. Volg de aanbevelingen van de gezondheidsautoriteiten en uw arts op. In aanvulling op Aralen, kunt u antibiotica nodig hebben, die ook worden gebruikt om Covid-19 te behandelen.

Snelle en veilige levering van geneesmiddelen is de belangrijkste prestatie van onze apotheek. Bestel Aralen online en wij maken uw aankoop gemakkelijk en betaalbaar. Spaar wat tijd, volg een paar eenvoudige stappen, en Aralen zal worden geleverd op het opgegeven adres.

Andere voordelen:

 • De prijzen voor Aralen en andere medicijnen zijn veel lager dan die in lokale apotheken;
 • We zijn elke dag open, zeven dagen per week, u kunt op elk moment van de dag een aankoop doen;

U hoeft niet persoonlijk naar een drogisterij te gaan en uw tijd te verspillen.

Als u niet weet hoe u Aralen online moet kopen, neem dan contact op met de klantenservice en zij zullen u graag helpen.

 

Aralen Generieke Klantbeoordelingen

156 van 186 vond deze recensie bruikbaar
 
5.00/5
van Elena
Ik had ernstige symptomen van Covid. Waarschijnlijk was het te wijten aan mijn overgewicht en hoge bloeddruk. Ik nam 5 doses Aralen in 5 dagen, het verschil was enorm. Ik hoestte nog steeds een beetje, maar kon al normaal ademen, en alle lichaamspijnen namen af. Ik had geen merkbare bijwerkingen. Ik ben erg blij dat ik kon herstellen.
Nee Ja   Vond u deze recensie nuttig?  
96 van 130 vond deze recensie bruikbaar
 
5.00/5
van Harold
In februari voelde ik me ziek, verloor mijn reukzin en had andere merkbare symptomen. Express test gaf een positief resultaat voor covid-19. Ik begon Aralen te nemen en werd binnen de volgende 48 uur beter. Het medicijn veroorzaakte braken en maagklachten. Maar als ik ooit weer met covid gediagnosticeerd word, zal ik zeker Aralen gebruiken.
Nee Ja   Vond u deze recensie nuttig?  
74 van 104 vond deze recensie bruikbaar
 
4.50/5
van Peter Smith
Ik had Covid en ernstige ademhalingsproblemen, ik was erg duizelig en misselijk. Ik voelde een verschil na de derde dosis van Aralen. Vandaag is het mijn eerste dag zonder Aralen, ik ben bijna in orde, voel me alleen zwak.
Nee Ja   Vond u deze recensie nuttig?  
110 van 123 vond deze recensie bruikbaar
 
4.25/5
van Kelluy
Dit is mijn tweede aankoop hier. Ik heb twee weken geleden Aralen 250 mg besteld met thuisbezorging. De beste verhouding tussen prijs en kwaliteit. Goede klantenservice!
Nee Ja   Vond u deze recensie nuttig?  
128 van 182 vond deze recensie bruikbaar
 
4.50/5
van Tamboia
Ik heb net de 5e dosis van de 7-daagse kuur genomen, en ik voel me geweldig. Soms heb ik buikpijn die na ongeveer een uur verdwenen is. Maar het is veel beter dan het gevoel dat je niet kunt ademen.
Nee Ja   Vond u deze recensie nuttig?  
65 van 82 vond deze recensie bruikbaar
 
5.00/5
van Ellis Wasser
Het lijkt me dat ik Aralen kan aanbevelen. Ik heb de vreselijke symptomen van Covid vermeden.
Nee Ja   Vond u deze recensie nuttig?  
149 van 179 vond deze recensie bruikbaar
 
4.75/5
van Melvin
Ik had geen geluk, en ik werd ziek. Ik nam Aralen voor een recente COVID-19 infectie. Binnen 5 dagen verdwenen de pijn en de hoge temperatuur, en ik voelde me beter. Vergeet niet te eten voordat je deze pillen inneemt, anders kun je je misselijk voelen.
Nee Ja   Vond u deze recensie nuttig?  
89 van 108 vond deze recensie bruikbaar
 
5.00/5
van Hilar Jovi
Ik voelde me veel beter dan voor ik Aralen gebruikte. Mijn chronische hoest nam af en mijn temperatuur was bijna normaal. Alle Covid-symptomen verdwenen, behalve het verlies van smaak en reuk. Duizeligheid was het enige slechte dat ik had.
Nee Ja   Vond u deze recensie nuttig?  
112 van 124 vond deze recensie bruikbaar
 
4.25/5
van Brewer
Ik ben gevaccineerd, maar ik ben niet opnieuw gevaccineerd. Ik heb net voor de eerste keer COVID-19 gehad. Ik ben zwaarlijvig en heb altijd ademhalingsproblemen gehad. Ik begon het middel twee keer per dag in te nemen, en elke dosis bracht enige verbetering. De rillingen verdwenen, de hoest verminderde, de ademhaling verbeterde. De enige bijwerkingen die ik merkte waren oorsuizingen en wazig zien, maar daar had ik niet veel last van. Ik geloof echt dat Aralen me van een mogelijke ziekenhuisopname of andere problemen heeft gered.
Nee Ja   Vond u deze recensie nuttig?  
164 van 198 vond deze recensie bruikbaar
 
5.00/5
van Clifford Alon
Nadat mijn opa positieve testresultaten voor Covid had gekregen, werd hij met dit medicijn behandeld. Ik kan niet zeggen of het medicijn hielp of niet, maar het virus nam geleidelijk af. Het medicijn had ook een interessante "bijwerking". Vóór Covid had mijn grootvader pijn in zijn benen, en Aralen verminderde de pijn en de zwelling.
Nee Ja   Vond u deze recensie nuttig?  
118 van 134 vond deze recensie bruikbaar
 
5.00/5
van Hanry Qualo
Ik beveel Aralen ten zeerste aan. Snel effect, hoge efficiëntie en uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Ik gebruik deze website al vele jaren, en hij heeft me nog nooit in de steek gelaten.
Nee Ja   Vond u deze recensie nuttig?  
82 van 95 vond deze recensie bruikbaar
 
5.00/5
van Daniel
Ik zeg niet dat Aralen mijn leven heeft gered, maar misschien heeft het dat wel gedaan. De zuurstofverzadiging in het bloed steeg snel. Na 5 dagen voelde ik me beter.
Nee Ja   Vond u deze recensie nuttig?  
153 van 176 vond deze recensie bruikbaar
 
5.00/5
van Dickinson
Gegroet! Ik ben zo dankbaar voor dit medicijn. Het geeft een indrukwekkende bescherming tegen Covid. Het effect is ZEER snel. Na 3 dagen gebruik van Aralen 500 mg was ik min of meer in orde. De enige andere bijwerking die ik heb opgemerkt was maagklachten. Dat is een kleine prijs voor herstel. Bij maagklachten raad ik het drinken van alcohol, koffie en sappen af. Kamillethee met munt en citroen hielp mij. Houd de bijwerkingen in de gaten en zorg goed voor uw naasten.
Nee Ja   Vond u deze recensie nuttig?  
80 van 106 vond deze recensie bruikbaar
 
5.00/5
van Missi Anaben
Ik heb een positief testresultaat voor Covid. Ik nam Aralen voor vijf dagen, en op dag 6 kon ik al normaal lopen, ik herstelde. Ik had geen andere bijwerkingen, behalve dat mijn zicht minder helder was, de contouren van voorwerpen waren wazig. Na het herstel begon ik weer te zien zoals voorheen.
Nee Ja   Vond u deze recensie nuttig?  
125 van 179 vond deze recensie bruikbaar
 
5.00/5
van Vendy Swol
Ik was erg ziek. Ik had keelpijn, koorts, slikproblemen. Ik kon niet goed slapen. Aralen heeft me geholpen met Covid. Ik was er in 2 weken van hersteld.
Nee Ja   Vond u deze recensie nuttig?  
142 van 194 vond deze recensie bruikbaar
 
5.00/5
van Elvina Cork
Geweldige service. Ik heb Aralen online gekocht. Het werd snel geleverd, en de pillen waren netjes verpakt. Het bestelproces is intuïtief en levert geen problemen op. De bonus is dat het medicijn een beetje goedkoper is dan andere merkmedicijnen en net zo effectief!
Nee Ja   Vond u deze recensie nuttig?  
102 van 121 vond deze recensie bruikbaar
 
4.50/5
van Bro Nadia
Ik was niet gevaccineerd. Drie weken geleden had ik Covid-19. Ik nam Aralen gedurende zeven dagen. Ik had geen bijwerkingen. Voor mij was dit medicijn een levensredder. Aanrader.
Nee Ja   Vond u deze recensie nuttig?  
Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg
Bestelling totaal:
€ 0.00

Betalingsmogelijkhedens
Verzendmethode